Tummen upp! Mål i svenska F-kla av Susanne Holm, Anna Kjerstadiu, Lena Claeson

Dokumentera elevernas kunskaper! Med Tummen upp! Mål i svenska kan du som lärare noga kartlägga, diagnostisera och följa upp elevernas kunskaper i svenska. Tummen upp! Mål i svenska omfattar förskoleklass till och med årskurs 3. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147083626

Provläs boken