Bistånd och utveckling : Afrika: givarnas stora utmaning av Göran Hydén

Hur ser biståndet ut från en afrikansk horisont? Bidrar det verkligen till utveckling? Eller är biståndets tid förbi? Dessa är några av de grundläggande frågor om bistånd som denna bok försöker besvara. Författaren granskar det svenska biståndet i historiskt och jämförande perspektiv och behandlar särskilt två aspekter som ur afrikansk synvinkel gör biståndet problematiskt: resultatorienteringen och givarsamordningen på ett globalt plan. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147095506

Provläs boken