Extern VD : så lyckas du! av Agneta Olsson, Annika Hall

Extern vd - så lyckas du innehåller 15 framgångsfaktorer som skapar förutsättningar för ett fruktbart samspel mellan extern vd och ägare. Ett case inleder varje framgångsfaktor och löper som en röd tråd genom boken. En tydlig struktur, konkreta tips och råd samt många exempel gör boken praktiskt användbar för vd:ar, ägare och andra personer som arbetar med ledningsfrågor i ägarledda företag. Extern vd - så lyckas du kombinerar genom författarna Agneta Olsson och Annika Hall praktik och teori till en slagkraftig helhet

ISBN: 9789147095469

Provläs boken