Bleprint C Version 2.0, Allt i ett bok av Christer Lundfall, Ralf Nyström, Jeanette Clayton, m.fl.

Blueprint är vårt läromedel för A-, B- och C-kurs. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer´s Workshop och Speaker´s Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen. Läs mer om Blueprint Plus. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147091966

Provläs boken