Sju jobb : läsa och skriva på jobbet av Lars Wäremark

Ger inblickar i arbetslivet Enkelt språk Enkla skrivuppgifter Sju jobb är en övningsbok i grundläggande läsning och skrivning med arbetslivsanknyt-ning. Den är i första hand tänkt för vuxna som läser en långsam kurs B inom sfi men den passar också för gymnasieungdomar, t ex på IVIK. Vart och ett av de sju kapitlen i Sju jobb behandlar ett vanligt jobb: fastighetsskötare, barnskötare, busschaufför, två olika butiksanställda, hemtjänstpersonal och kafébiträde/kaféägare. Eleverna får träning i att tolka tabeller, kartor, annonser, kvitton, mejl och annan information med mer eller mindre stark anknytning till arbets- och yrkesliv. Skrivuppgifterna är också i stor utsträckning kopplade till de olika yrkena som är representerade i boken.

ISBN: 9789127407275

Provläs boken