Bra mat vid typ 1-diabetes : En kunskapsguide för vuxna av Hannah Helgegren, Carina Trägårdh Tornhill

Vad vill jag äta? Hur mycket vill jag äta? När passar det mig att äta? Bra mat vid typ 1-diabetes är en värdefull kunskapsguide för vuxna med diabetes. Dagens kunskap om diabetesmat sätter nämligen individen i centrum. Det är den enskilda personen som bestämmer, medan diabetesteamet är vägledande i att balansera och anpassa insulindoserna till matvanorna. Broschyren vänder sig till den som har typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes och som behöver börja med insulinbehandling. Läsaren får snabbt och enkelt kunskap om hur mat och insulin påverkar kroppen. I Bra mat vid typ 1-diabetes presenteras aktuella råd som kunskapsbas för en god och näringsriktigt sammansatt mat som är bra för blodsockret, vikten, blodfetterna och som samtidigt smakar gott! Broschyren tar även upp hur tallriksmodellen, kolhydraträkning och GI-kunskaper kan användas för bättre blodsockerbalans, samt mat i samband med träning, kärlek och hur du gör på fest. Författare är Hannah Helgegren och Carina Trägårdh Tornhill, båda legitimerade dietister, Skånes universitetssjukhus, SUS.

ISBN: 9789172058088

Provläs boken