Missfall av Lena Elg

Att få missfall kan leda till funderingar och starka känslor. En del av frågorna ges det förhoppningsvis svar på redan vid samtal på sjukhuset. Andra frågor kanske dyker upp först när man kommit hem igen, och då är denna broschyr bra att ha till hands. Här beskrivs olika typer av missfall och olika sätt att uppleva det. Broschyren innehåller också information om några kända eller misstänkta orsaker till att det sker samt var man kan få hjälp med olika problem i samband med missfallet. Denna upplaga är uppdaterad av Lena Elg, chefsbarnmorska på Södermalms barnmorskor i Stockholm. Innehållet har setts över och formgivningen har gjorts om.

ISBN: 9789172057920

Provläs boken