Då världen höll andan – Kubakrisen 1962 av Roger Älmeberg

Kubakrisen i oktober 1962 förde de båda supermakterna USA och Sovjet till randen av ett kärnvapenkrig. Den började när USA:s spionplan U 2 fotograferade av sovjetiska raketanläggningar vid San Cristobal och pågick till dess att Chrusjtjov gav vika och drog tillbaka kärnvapenraketerna från Kuba. Boken skildrar maktspelet mellan president John F. Kennedy och den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov. Även de internationella påtryckningar och reaktionerna i Stockholm och Havanna finns med. Händelseutvecklingen skildras även utifrån olika personers tankar, åsikter och agerande. Förutom de amerikanska och sovjetiska ledarna och deras militära och politiska rådgivare får de kubanska och svenska ledarnas agerande och reaktioner en framträdande plats. Fidel och Raul Castro hade mycket lite att säga till om utvecklingen. Tage Erlander stannade i Dubrovnik och fortsatte semestern där. Utrikesminister Torsten Nilsson fick huvudrollen både i FN i New York och när han tvingades resa tillbaka till Stockholm till utrikesnämnden. Den svenske GRU-agenten Stig Wennerström var involverad i underrättelsearbetet, mer marginellt däremot än en rad andra underrättelseagenter som agerade bakom kulisserna i Washington och Moskva före och under krisen. Boken bygger på ny forskning i svenska och utländska arkiv. En rad nya fakta och händelser belyses som är av intresse för både svenska och internationella läsare

ISBN: 9789113023717

Provläs boken