Skyldig till skuld : en europeisk resa i Nazitysklands skugga av Henrik Arnstad

Följ med på en resa i ett axelmakternas Europa som än idag ligger i slagskugga från Nazitysklands glansdagar. Ett Europa som - med undantag av Tyskland självt - inte har lyckats göra upp med sin historia. Ett Europa där myter och selektiv glömska styr hur det kollektiva minnet tillåts hantera det förflutna. "Adolf Hitler var en demokratiskt vald ledare i en västerländsk demokrati. Däri ligger hela problemet." Efter andra världskriget låg Europa i ruiner - dels konkret, men också moraliskt. Allra svårast var situationen för de länder som valt att göra gemensam sak med Nazityskland. De så kallade axelmakterna. Idag uppfattar vi det aggressiva och rasistiska Nazityskland framför allt som ett hot, men under kriget kunde Tyskland och nazismen även vara ett löfte. Relativt små nationer kunde - om de marscherade med tyskarna - se fram emot en lysande framtid i det nya Europa, där framtidens Stortyska rike skulle regera i tusen år framöver. Vi reser till den enda demokratin som frivilligt slogs för Hitler, Finland. Till offermyternas Italien och Österrike. Vi gör nedslag i Sovjetunionen, Japan - och även det neutrala Sverige. Självklart besöker vi Tyskland, den europeiska skuldens hjärta. Efter sin hyllade bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget - och om mannen som utformade den - Spelaren Christian Günther, ger sig författaren Henrik Arnstad ut i ett västerland som genomsyras av frågor kring historisk skuld. Boken Skyldig till skuld använder sig av de allra senaste internationella forskningsrönen för att ge en problematiserad, men samtidigt lättläst, bild av hur en plågad kontinent försöker hantera det djupaste av mänskligt mörker. Moral, historia och minne - bortom de klichéartade framställningarna angående nazismen och andra världskriget

ISBN: 9789113023724

Provläs boken