Den andra vägen av Jan Åman, Ernst Billgren

Vi brukar se konstverket som en tavla på en vägg eller en skulptur på en piedestal. Men hur har det egentligen hamnat där? Vad är processen bakom verket? Hur ser konstnärens fundament - eller glashus - egentligen ut? Vad skapar ett konstnärskap i en alltmer komplex värld? Och vad krävs för att något nytt ska uppstå? Om detta handlar Den andra vägen. Ett tjugotal skribenter, de flesta konstnärer samt några som arbetar bredvid konstnärerna, berättar vitt skilda berättelser om hur bra konst blir till. Boken är en fri fortsättning på Vägen - en antologi om att göra bra konst där Ernst Billgren och Jan Åman då liksom nu var redaktörer. Den kom ut för femton är sedan och rönte stor framgång både i konstvärlden och bland alla som är intresserade av kreativa processer. Nu är det dags för nästa resa

ISBN: 9789100125769

Provläs boken