Dokument Stockholm : staden i tusen bilder av Jeppe Wikström, Mikael Engblom

»Dokument Stockholm handlar om oss som lever och verkar i staden idag, men riktar sig inte till oss - utan snarare våra barn och barnbarn. Om hundra år är den ovärdelig...« Bo Madestrand, Dagens Nyheter Detta är det största fotografiska dokumentationsprojektet om Stockholm i modern tid. De mer än 1 000 bilder som ingår i den 656 sidor tjocka boken är en unik skildring av vår huvudstad. Samtliga har tagits på diafilm för att kunna bevaras åt framtiden, oberoende av back-up, hårddiskkrascher och lagringsmedia. Staden utvecklas ständigt, varje dag händer något som förändrar gatubilden. Fotograferna Erik G Svensson, Roger Turesson och Jeppe Wikström har under två års tid tagit drygt 60 000 bilder av staden och dess närmaste omgivningar. Bildtexterna har skrivits av Svante Björkum. Dokumentationen, som är en hälsning till framtiden, är den mest omfattande fotobok som någonsin har gjorts om Stockholm. De första fotografierna från Stockholm är tagna i början av 1850-talet. Ända sedan dess har staden med sina gator, torg och byggnader varit tacksamma motiv för generationer av fotografer. De senaste två eller tre decennierna har fotografikonsten utvecklats enormt, men fotografernas fokus har förflyttats och staden dokumenteras nästan inte alls längre. Det slags bilder från förr  med gator, hus och människor som vi tycker är så spännande och intressanta att se, tas inte längre. Bilderna från Dokument Stockholm har nu skänkts till Stadsmuseet i Stockholm. » gigantiskt mästerverk i bild« Marianne Silén, Byggindustrin »"Dokument Stockholm" handlar om oss som lever och verkar i staden i dag, men den riktar sig inte till oss - utan snarare till våra barn och barnbarn. Till skillnad från all annan brukslitteratur är detta en bok för evigheten. Om hundra år kommer den att vara näst intill ovärderlig - kanske inte som samlarobjekt, men som tidsbild.« Bo Madestrand, DN »...Dokument Stockholm är full av bra bilder och antagligen kommer intresset för dem att växa i takt med att staden förändras.« Caroline Johansson Sjöwall, Direktpress 

ISBN: 9789171260734

Provläs boken