Den tidlösa tidens tid av Eva-Lena Johansson

Ingenting är uttänkt, borttaget eller ändrat. Boken handlar om människans vandring på jorden under olika tider och i olika skepnader, om hennes förhållande till andra människor i skapelsen och sökandet efter det okända, det som glömts bort. Detta är en intuitiv bok. "En sällsam känsla fyllde mig. Månen som lyste i den svarta natten ingav en känsla av overklighet. Fragment av uråldriga minnen började dyka upp i mitt inre, minnen som var mycket svaga men som hade med månen att göra

ISBN: 9789197822381

Provläs boken