Stroke och konsten att vara anhörig av Maria Wallström

Detta är en praktisk och lättillgänglig handbok i konsten att hantera känslor och problem som vi kommer i kontakt med då våra närmaste drabbas av svår och långvarig sjukdom. Boken vänder sig till alla som har anhöriga som behöver hjälp, men främst riktar sig boken till anhöriga som har närstående som drabbats av stroke. Utifrån fallbeskrivningar hämtade från anhöriga som under anonymitet berättar om sina liv och erfarenheter av hur det är att plötsligt bli anhörig till någon som blir mycket svårt sjuk diskuterar Maria Wallström situationer som många anhöriga möter och hur det är att gå igenom sorg, uppleva förlust, ensamhet, svek och till och med konflikter och hur man läker. Hon gör läsaren delaktig och manar till eftertanke och hon ger råd om hur man kan börja bearbeta sin livssituation för att i slutändan hitta tillbaka till en fungerande tillvaro. Här finns också fakta om stroke och strokerelaterade handikapp och om stöd och vilka rättigheter som samhället erbjuder och borde erbjuda anhöriga. Boken bygger på praktiska tips, intervjuer med anhöriga och tips och råd från författaren. Den här boken kan också ge praktisk vägledning för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg som möter strokesjuka människor och deras anhöriga. Boken kom till för att drabbade familjer ska få stöd, psykologiskt, praktiskt och ekonomiskt, att hantera den svåra situation som uppstår när någon i familjen blivit sjukt i stroke. Det är ingen medicinsk handbok utan en handbok i att klara vardagen

ISBN: 9789197841436

Provläs boken