Det sociala livets emotionella grunder av Wettergren, Åsa, Starrin, Bengt, Lindgren (red.), Gred

Vilken betydelse har känslor när vi ska förstå och förklara samspelet mellan människor? Intresset för denna klassiska sociologiska fråga har ökat kraftigt på senare tid, efter att länge ha fått stå tillbaka för kognitiva och rationella förklaringsaspekter. I den här antologin ger några av den moderna emotionssociologins internationellt mest framstående forskare sina perspektiv på olika aktuella fenomen.

ISBN: 9789147087136

Provläs boken