Marknadsför till 55+ av Anders Parment

Ålderssegmentet 55+ är en stor, köpstark och delvis outnyttjad marknad för många företag, kommuner och andra organisationer. Marknadsavdelningar, reklambyråer och varumärkeskonsulter arbetar ofta med att skapa budskap som tilltalar yngre konsumenter, för att skapa en mer dynamisk och ungdomlig upplevelse av företaget. Men hur når man de köpstarka 55+?

ISBN: 9789147088638

Provläs boken