Din kompetenta familj av Jesper Juul

Läs en intervju med Jesper Juul och köp Din kompetenta familj för endast 125 kronor här! En klokbok och en praktisk rådgivare Alla familjer är olika, och det finns inte någon färdig mall som talar om hur man gör för att bli den perfekta familjen. Däremot uppstår det motsättningar och konflikter som bottnar i samma grundvillkor. I dag är rollerna inte längre på förhand bestämda och det är därför upp till varje enskild familj att avgöra hur man önskar fungera som familj. En spännande, men inte alltid så enkel, utmaning. I Din kompetenta familj visar oss den välkände danska familjeterapeuten Jesper Juul vad vi bör vara uppmärksamma på för att kunna hantera konflikterna och för att få vardagen i familjen att fungera. Den handlar bland annat om att kunna förvandla den kärlek man känner för varandra och sina barn till ett kärleksfullt förhållningssätt; om att våga se svårigheter och ta svåra beslut. Ur innehållet - Samspelet i familjen - Hur man sätter gränser, och vilka - Finns det en trotsålder? - Aggression ? en nödvändig del av familjelivet? - Ledarskapet i familjen - Den jämlika relationen - Gemsamt ansvar och eget ansvar - Ska barn ha särskilda ansvarsuppgifter? - Oro ? kärlekens depressiva utryck - Matvanor i familjen - Konsten att ta emot rådgivning Din kompetenta familj är uppdelad i 21 korta kapitel, som man kan läsa fristående utifrån egna behov och önskningar. Med andra ord en riktig klokbok och en praktisk rådgivare att konsultera när det uppstår konflikter i familjen

ISBN: 9789174240306

Provläs boken