Våga leva : fri från blyghet och social ångest av Erika B Hilliard, Gun Zetterström

Social ångest är ett tillstånd som kan förändras. När den sociala ångesten minskar till en hanterbar nivå blir också blygheten mindre plågsam. Våga leva är en bok om hur man övervinner blyghet och social ångest, med en rad olika infallsvinklar klart indelade efter tema. Eftersom mycket av litteraturen om social ångest är relativt ny är den inte alls lika omfattande som litteraturen om andra tillstånd. Detta är förvånande med tanke på statistiken: femtio procent av befolkningen uppger sig vara blyga, en andel som tycks öka med en procent per år. Tretton procent av befolkningen lider av extrem blyghet eller social ångest. Och självhjälpsböcker är ofta den enda utvägen för många socialt ängsliga eller blyga människor. Några av fördelarna med denna bok är att den ger läsaren inblick i både de stigmatiserande och de positiva sätten att se på social ångest. Man kan här läsa om hur de olika delarna av hjärnan framkallar de fysiska symtomen på social ångest och man får lära sig de vanliga sätten att lugna kroppen genom andnings- och muskelavslappningsövningar. De som rodnar eller tappar minnet får läsa om både nya och beprövade metoder att handskas med dessa tillstånd. Författaren har själv brottats med blyghet och förlamats av social ångest i samband med offentliga framträdanden, och det var hennes personliga erfarenheter av social ångest som fick henne att intressera sig för just denna typ av mänsklig oförmåga. Översättning Gun Zetterström Erika B. Hilliard har varit terapeut i över trettio år, lett stödgrupper för personer med social ångest i över femton och aktivt följt med i litteraturen under hela sitt yrkesliv.

ISBN: 9789127114579

Provläs boken