Svart på vitt om Tio Fotografer av Per Lindström, Johan Laserna

Det framgångsrika fotografkollektivet Tio Fotografer bildades den 10 oktober 1958. Tio Fotografer bestod av Sten Didrik Bellander, Harry Dittmer, Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld, Rune Hassner, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils Nilsson, Georg Oddner och Lennart Olson. Kollektivet kom att få stor betydelse för hur svensk fotografi utvecklades under andra halvan av 1900-talet. För första gången ges nu en samlad bild av de tio fotograferna, av deras liv och arbeten. Bokens omfattande bildmaterial med ett hundratal välkända fotografier vittnar om internationell toppklass. Här finns även bilder som inte visats tidigare. Per Lindström är adj professor i fotografi vid Mittuniversitetet i Sundsvall, och utvecklingsredaktör på Sydsvenskan i Malmö. Han har bevakat svensk fotografi i över trettio år: som redaktör för Aktuell fotografi, bildchef på Sydsvenskan och som flitig författare av fotoböcker

ISBN: 9789185873494

Provläs boken