E2000 Light Småföretag A, fakta och övningar av Jan-Olof Andersson, Jöran Enqvist, Anders …

Light, i ordets alla positiva bemärkelser, är detta läromedel för Småföretagande A! Här finns kursens kärninnehåll presenterat på ett enkelt, aktiverande och verklighetsförankrat sätt. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147095520

Provläs boken