Kompass Sverige – Vår natur Grundbok av Roger Olsson

Kompass visar vägen genom no och so! Berättande texter Ger sambanden och den röda tråden Innehåller den gemensamma grundkursen I Kompass har vi valt att fokusera mer på färre saker. Det ger utrymme att berätta och förklara sammanhang på ett tydligare sätt. Böckerna innehåller den viktiga gemensamma grundkursen för att nå kursplanens mål i respektive ämne, men lämnar också möjlighet till fördjupningar och arbeten efter elevernas och lärarnas egna val. För att hjälpa eleverna med det viktigaste i texterna finns läsförståelsefrågor efter varje kapitel. Facit hämtar du gratis på www.nok.se/kompass. HISTORIA I ämnet historia har några epoker i Sveriges historia fått en egen bok: Vikingatiden 1; Bönder och sjöfarare, Medeltiden 1; Riddare, präster och städer, Vasatiden 1; Kung Gustavs land, Stormaktstiden 1; Sveriges rike växer, Frihetstiden 1; Gustav III. Böckerna tar upp de viktigaste händelserna i varje epok. Vi får följa med hem till människor för att få förståelse för hur livet var under olika tider och i olika miljöer. Att något händer i historien är viktigt, men här fokuserar vi också på varför något händer. Läseböcker i historia Kompass erbjuder även skönlitterära berättelser om Sveriges historia. Berättelserna gjuter liv i historien och ger förståelse för hur det var att leva t ex på medeltiden eller under vikingatiden. Lärarböcker Till varje grundbok finns en tydlig och lättanvänd lärarbok som ger handledning direkt till grundbokens olika sidor. Här finns mer fakta om bilder och innehåll, förslag på saker att diskutera och göra samt kopieringsunderlag med olika slags aktiviteter. Arbetsböcker Till varje grundbok finns en tydligt strukturerad arbetsbok i fyrfärg där eleverna självständigt kan arbeta vidare med grundbokens innehåll. Arbetsboken blir elevens egen då många av uppgifterna utgår från eleverna själva. MÄNNISKAN 1; Kroppen och knoppen I boken Människan 1; Kroppen och knoppen integreras biologi och samhällskunskap. Här får vi kunskap om och förståelse för hela människan 1; både kroppen och knoppen. Den handlar om hur kroppen fungerar fysiskt, men också om kärlek, kompisar, känslor och ideal. SVERIGE 1; Här bor jag Detta är en bok om landet Sverige och alla människor som bor här. Den handlar om hur det är att leva i Sverige 1; hur landet ser ut och fungerar, om naturen och dess tillgångar, om väder och vind, att hitta på kartan men också om demokrati och att leva tillsammans. Boken integrerar geografi , samhällskunskap och religion. LANDSKAPEN i Sverige Här får ni inspirerande texter om Sveriges landskap som utgår från saker som intresserar eleverna. Boken ger en kortfattad och tydlig bild av varje landskap

ISBN: 9789127407060

Provläs boken