EFTERSÖKETS ABC av Andersson, Alf

EFTERSÖKETS ABC är en ny faktabok av den kunnige jägaren och författaren Alf Andersson, som med sina böcker nått många läsare och vars böcker sålt i flera upplagor under många år. Tidigare böcker: Styckning av vilt (1988, 1992, 1994, 2003, 2005), Passning av älg (1990, 1995), Jägarens skinn och hudar (1993), Eftersök på älg och rådjur (1992, 1993, 1995), Fisken efter fångsten (1996), Det viktiga eftersöket (1999), Så röker du kött och fisk (2000), Grilla vilt och fisk (2002) Författaren, som är bildlärare på Hylte Vildmarksgymnasium, har medverkat som illustratör i flera andras böcker. M.R. 2008

ISBN: 9789175866161

Provläs boken