Einstein av Walter Isaacson, Roland Poirier Martinsson

Hur tänkte han? Varför blev just han ett geni?    Walter Isaacson visar i sin kritikerhyllade biografi hur Albert Einsteins upproriska natur och lekfulla fantasi samspelade och tillsammans skapade förutsättningarna för hans liv och gärning. Gemensamt för hans arbeten, inklusive det om relativiteten, var sökandet efter oföränderlighet, visshet och det absoluta. Det fanns, trodde Einstein, en harmonisk verklighet som låg till grund för universums lagar och det var vetenskapens mål att upptäcka den.    Livet igenom ifrågasatte Albert Einstein (1879?1955) vedertagna sanningar och trotsade auktoriteter. Han blev det första och största geniet i modern tid och förkroppsligade själva idén om Forskaren, med sitt skarpa intellekt, sin sjaviga stil och sin yviga hårman. En legend redan under sin livstid. Det vore omöjligt att tänka sig 1900-talet utan honom eller hans emblematiska ekvation: E=mc2

ISBN: 9789100119386

Provläs boken