Elfenbenskusten av Maud Edgren-Schori, Pierre Schori

Förloraren i Elfenbenskustens demokratiska val, president Laurent Gbagbo, har klamrat sig fast vid makten med alla medel. Med våld har han hindrat den rättmätige segraren i valet, Alasanne Ouat¬tara att tillträda. Massiva brott mot mänskliga rättigheter inklusive sexuella övergrepp av kvinnor, blockering av statliga institutioner och konfiske¬ring av massmedia skapade en ohållbar situation. Inbördeskriget blev ett faktum. Gbagbos anhängare slogs för sitt liv mot den väpnade oppositionen och de FN:s styrkor som skyddade de hårt drabbade civila undan våldsamheterna. Pierre Schori och Maud Edgren-Schori skissar bakgrunden till händel¬serna och ger en unik och personlig inblick i ett land i djup kris. De diskuterar gapet mellan säkerhetsrådets resolutioner och verkligheten i fält, kvinnors villkor i krig och den afrikanska ungdomens roll samt afrikanernas egna synpunkter på demokrati.

ISBN: 9789173433648

Provläs boken