Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning av Christofer Edling

Sociologin har ända sedan ämnets grundande sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Men trots denna gemensamma kärna, finns det inom sociologin en mångfald av teoretiska perspektiv, metodologiska ansatser och olika sätt att se samhället. I denna antologi visar författarna att sociologins pluralism inte ska ses som en svaghet, utan snarare som en tillgång som berikar ämnet. De vill ge en inblick i sociologins djup och bredd - och på så sätt inspirera till fortsatt sociologiskt tänkande! Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090426

Provläs boken