Evidens i praktiken : en grundbok om evidens för socialt arbete av Birgitta Freij

Evidens i praktiken - grundbok i evidensbaserat socialt arbete är en enkel introduktion till ämnet och förklarar grunden i evidensbaserad praktik i socialt arbete. Den är särskilt lämpad för personal som inte tidigare kommit i kontakt med evidensbaserad praktik eller som behöver uppdatera sin kunskap inom området. Boken är lättillgänglig och har ett pedagogiskt grepp där facktermer lyfts fram och faktarutor betonar viktiga inslag. Sammanfattande punkter efter varje kapitel med diskussionsfrågor och förslag på vidare läsning och länkar inbjuder till fördjupning. Evidens i praktiken kan också användas vid studiedagar eller annan fortbildning. Boken vänder sig till verksamma inom socialt arbete, som socialsekreterare och behandlingspersonal. Den är även intressant för andra med sociala uppgifter såsom personal i skola, hälso- och sjukvård samt politiker som ska fördela pengar i välfärden. Texten är faktagranskad av docent Dagmar Lagerberg, Barnhälsovårdens länsavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och FD Ulla Jergeby, tidigare verksam vid Socialstyrelsen. Birgitta Freij är sakkunnig inom det sociala området och har arbetat som socialchef i fjorton år. Hon arbetar nu som konsult inom socialt arbete

ISBN: 9789172058194

Provläs boken