Expedition Maya av Helmer Broberg

EXPEDITION MAYA handlar om en färd in i den täta guatemalanska djungeln där författaren besöker lämningar efter den gamla Mayakulturen. Såväl ruiner som spår efter nutida plundringståg möter författaren, som ser den antika civilisationen speglas i den moderna vilket får honom att fundera över vilka avtryck som vi kommer att lämna efter oss. Hur kommer de att tolkas och förstås av framtidens forskare? Texten befolkas av särpräglade karaktärer. Läsaren får bland annat möta den åldrande vägvisaren Don Matias, som vet hur man slår ihjäl jaguarer med vedträn, och den unge geografen som till allmän munterhet ständigt misslyckas med att förutspå vädret. Genom hela boken bjuder författaren på en behaglig, nästan meditativ, resa genom djungel, historia och samtid. Stillsamma funderingar blandas med skarpa iakttagelser och vid resans slut har läsaren blivit både lite klokare och lite gladare. Expedition Maya kom till när Helmer Broberg var med på en färd in i den guatemalanska djungeln 2002. Expeditionen fick hans redan tidigare stora intresse för fornminnen och deras bevarande att ytterligare fördjupas. Upplevelsen har han sedan gett röst åt som föreläsare, bland annat på Etnografiska museet och Naturhistoriska riksmuseet. Det var kombinationen av antika lämningar, tropisk skog och fascinerande följeslagare som gjorde färden till Naachtún minnesvärd. Att under några dagar rida fram på mulåsna, bortom all ära och redlighet, och att se ruinerna efter denna imponerande kultur gjorde mig helt enkelt upprymd, säger författaren. Helmer Broberg föddes i Stockholm 1966 och är sedan 2010 biträdande myndighetschef på Sveriges ambassad i Kairo, där han bland annat arbetar med handelsfrämjande och kultursamarbete. Hans djupa intresse för det förflutna har lett till en examen i historia

ISBN: 9789197947268

Provläs boken