Exposé vux : samhällskunskap kurs A av Michaela, Arlt

Exposé behandlar klassiska områden på ett nytt sätt. Författarna är alla professionellt verksamma inom sina områden. Exposé innehåller därför många nya frågeställningar, angreppssätt och perspektiv. Samtidigt finns mycket av det traditionella innehållet kvar. Exposé är utprovad av praktiserande lärare. Alla ämnesområden behandlas utifrån: • Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas? • Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och uppgifter. • Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder. • Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker. A-kursboken har tonvikt på svenska förhållanden. B-kursboken fördjupar områden och betonar ett internationellt perspektiv. Varje kapitel avslutas med arbetsuppgifter av olika slag. Innehåll i Exposé, kurs A • Individen - Människan, samhället och kulturen - Arbete och pengar - Lag och rätt • Samhället - Massmedier - Social välfärd - Demokrati, ideologier och politiska partier - Det svenska statsskicket - Det civila samhället - Samhällsekonomi • Omvärlden - Internationell politik - FN - EU - Sveriges utrikespolitik - Internationell politik i framtiden Innehåll i Exposé, kurs B • Massmedier - Massmediernas påverkan • Ekonomi - Det samhällsekonomiska kretsloppet - Ekonomisk politik - Internationell ekonomi • Makt och politik - Demokrati i olika styrelseskick - Internationell politik - Ett större, starkare, mer demokratiskt EU? - Internationella relationer •Globala frågor - Det mångkulturella samhället - Miljö och demokrati Exposé, kurs A+B är en sammanslagning av Exposé, kurs A och Exposé, kurs B. Exposé Aktiv Exposé Aktiv tar upp klassiska områden på ett nytt sätt. Syftet är att eleverna ska arbeta aktivt med boken. Därför har uppgifter av olika karaktär fått stort utrymme. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Exposé Aktiv lämpar sig väl för elever på yrkesprogrammen. Varje kapitel inleds med en ingress som talar om vad kapitlet handlar om. Texten är personlig och går från det som ligger nära eleverna till det mer abstrakta. Tips på hemsidor vävs in i texten på ett naturligt sätt. På många ställen finns även enkla instruktioner för hur man enkelt orienterar sig på myndigheters och organisationers hemsidor. Exposé samhällskunskap Vux Äntligen finns det en samhällskunskapsbok som riktar sig direkt till vuxenstuderande! En bok som går mer på djupet inte minst när det gäller ett område som ekonomi. Exposé samhällskunskap Vux bygger på Exposé kurs A + B. Urvalet av texter är gjort i samarbete med komvuxlärare. Författarna är professionellt verksamma inom sina respektive områden. Exposé samhällskunskap Vux tar därför upp nya frågeställningar och perspektiv samtidigt som mycket av det traditionella innehållet finns kvar. I slutet på varje kapitel finns uppgifter som är anpassade till vuxenstuderande. Alla ämnesområden behandlar: • Demokratifrågor • Etik och värdegrunder • Faktakunskaper och analys • Dåtid, nutid, framtid Innehåll: • Samhället – Det mångkulturella samhället – Det civila samhället – Massmedier – Lag och rätt – Arbetsmarknaden • Makt och politik – Demokrati, ideologier och politiska partier – Det svenska statsskicket – Social välfärd • Ekonomi – Samhällsekonomi – Det samhällsekonomiska kretsloppet – Ekonomisk politik • Omvärlden – Internationell politik – FN – EU – Sveriges utrikespolitik – Internationell politik i framtiden

ISBN: 9789121210987

Provläs boken