EU-rätt av Mattias Derlén, Staffan Ingmanson, Johan Lindblom

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i Europeiska unionen och därmed bundet av EU:s rättsordning. Men EU-rätten påverkar inte bara Sverige som medlemsstat, utan också de människor och företag som bor och verkar i landet. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147094783

Provläs boken