Fåglar vi hör vid kust och sjö av Bengt Emil Johnson, Sten Wahlström

Fåglar vi hör vid kust och sjö I sin fjärde CD i serien börjar Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström långt ute i skärgården där alfågelkören brusar och ejdrarna grymtar. När vi färdas inåt kusten hör vi havsörnens läte vid boet och havstrutens mäktiga, klangfulla bas. Vid stranden möter livfullt kvittrande roskarl och spelande strandskata. När vi drar oss inåt landet och närmar oss en slättsjö spelar storspoven över ängarna och enkelbeckasinen låter höra sitt gnäggande. I vassarna huserar virtuoser som sävsångare och trastsångare och mot kvällen stämmer rördrommen upp sitt vittljudande och mäktiga bölande. Sist hörs storlommens rop med klang av natt och ödslighet. En mängd märkliga och för många obekanta - fågelröster som uppväcker skiftande stämningar klingar på denna skiva där det också berättas om fåglarna och de miljöer där de hör hemma.  Dessa fantastiska fåglar kan du höra på denna CD. 1.  Alfågeln 2.  Ejdern 3.  Storskarven 4.  Havsörnen 5.  Havstruten 6.  Fiskmåsen 7.  Fisktärnan 8.  Gravanden 9.  Strandskatan 10.Roskarlen 11.Höksångaren 12.Storspoven 13.Enkelbeckasinen 14.Fiskgjusen 15.Grågåsen 16.Sångsvanen 17.Sothönan 18.Hägern 19.Trastsångaren 20.Sävsångaren 21.Rördrommen 22.Storlommen

ISBN: 9789179537821

Provläs boken