Fallprevention – riskfaktorer och åtgärder för att förhindra fallolyckor bland äldre av …

Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Stockholms läns landsting är huvudmän för Nestor FoU-center som ska genom praktiknära forskning och utveckling bidra till att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen och äldrevården och därmed livskvaliteten för äldre personer och deras närstående. Chef för Nestor är Britt Almberg, medicine doktor i omvårdnad med inriktning mot äldre

ISBN: 9789147092505

Provläs boken