Femma, sexa – det kommer en häxa : praktisk matematik i förskolan av Else H. Devold

tips på 41 olika aktiviteter hjälp att se matematiken i den dagliga leken en genomgång av de matematiska begreppen Femma, sexa 1; det kommer en häxa gör matematiken i förskolan både rolig och lärorik. Du får exempel på vad praktisk matematik i förskolan kan vara. I bokens första del presenteras huvudområdena i ”Tal, mätning och form” med tonvikt på taluppfattning, geometrisk förståelse, språkförståelse och problemlösning. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags lekar, sånger och spel som passar in i förskolans vardag. Många av dem kan med fördel utföras utomhus, så att barnen får springa runt och röra på sig. Varje aktivitet presenteras överskådligt på en sida under rubrikerna: Ämnesfokus (dvs vilket matematiskt begrepp övar vi med den här aktiviteten), Material, Gör så här och Praktiska tips. Längst bak i boken finns en litteraturlista för den som vill läsa mer om matematik i förskolan

ISBN: 9789127416437

Provläs boken