Flickan som flydde av Ulrika Fornell

Flickan som flydde är Ulrika Fornells berättelse om hur ett liv kan påverkas när först familjen, sedan samhället, sviker ett barn. Barnläkaren i Örebro - han var inte psykiater - påstod efter att ha IQ-testat Ulrika Fornell att hon var »underbegåvad«. Året var 1947 och hon var nio år gammal. Alla efterblivna barn registrerades hos barna­vårdsnämnden och blev statens angelägenhet. Efter fullgjord skol­plikt togs hon om hand för anstaltsvård. 1954 flydde hon från sinnesslöanstalten/"yrkes­skolan" hon place­rats på samma år. Hon var sexton år och liftade till Stockholm för att efter­lyst av polisen skapa sig ett eget liv. Ulrika Fornell lever nu ett lyckligt liv som pen­sio­när. Men den vanvård som hon utsattes för av familj, skola och sam­hälle har satt djupa spår och på­verkat såväl hennes eget liv som hennes barns. Utan normal social uppfostran och fråntagen kontakt med sina släktingar och sitt ursprung, blev hon berövad mycket av sin identitet.    Hon är en av de över 1000 personer som inter­vju­a­des inom den så kallade Vanvårds­­utred­ningen (S2006:05). Men övergrepp förekommer även i dagens samhälls­vård och omedvetenheten om frågan är stor. Mörkertalet är troligen omfattande.    Den här boken skrevs för att Ulrika Fornells historia inte ska upprepas

ISBN: 9789186505097

Provläs boken