Folkhälsokunskap av Gunilla Bjärå, Lena Kanström

En ny fräsch upplaga av Folkhälsokunskap! Boken som tar upp både folkhälsa och folkhälsoarbete på ett lättbegripligt sätt och som med konkreta exempel visar hur folkhälsoarbete kan bedrivas i praktiken. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092932

Provläs boken