Föregångarna : kvinnliga professorer om makt, liv och vetenskap

Genusforskningen etablerades som en ny, frisk och kritisk forskningsinriktning vid svenska universitet under 1980- och 90-talen. För första gången i svensk universitetshistoria gjorde ett stort antal kvinnliga forskare karriär i de tidigare manligt dominerade akademiska strukturerna och uppnådde höga positioner i sina discipliner. Akademin är en värld som präglas av gamla hierarkier och segslitna maktkamper men också av kreativitet, skaparlust och systerskap. Några av våra främsta kvinnliga professorer inom humaniora och samhällsvetenskap berättar om sin väg till makten, och om möjligheten att förverkliga sina drömmar och ambitioner som forskare, lärare och akademiska ledare. Övriga författare: Drude Dahlerup, Mona Eliasson, Gunnel Forsberg, Tora Friberg, Siv Gustavsson, Anita Göransson, Yvonne Hirdman, Carin Holmquist, Anita Nyberg, Elisabeth Sundin och Eva Österberg. Sagt om boken: "Biografierna är en unik förstahandskälla till den feministiska rörelsens genombrott, föregångskvinnornas entusiastiska idealism och tron på jämställdhet som en uppnåbar vision. Men när jag läser deras berättelser är det tyvärr myc­ket av deras livserfarenheter som jag - tjugo år yngre - känner igen mig i." Lena Edlund, Associate Professor, Columbia University, USA i UNT 15/5 2010

ISBN: 9789186203160

Provläs boken