Försäljning och service/H2000, Fakta o övn av Andersson, Jan-Olof, Eek, Gunilla, Erasmie, …

H2000 Försäljning och service täcker grunderna för yrkesutövning inom handels- och servicenäringen. Det är ett pedagogiskt, välstrukturerat och lättillgängligt läromedel. Varje kapitel börjar med ett inspirerande möte med en ung preson som arbetar inom handel och service. Kapitlen avslutas med uppgifter och en Säljpärm, som hjälper eleverna knyta teorin till verkligheten. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

ISBN: 9789147081882

Provläs boken