Förskoleserien/Bilderbokens mångfald och möjligheter

Bilderboken som pedagogiskt redskap Sagostunder som utvecklar språk, jag-känsla och empati Bilderböcker som gör barnen boksugna På förskolan har man världens bästa alibi för att läsa bilderböcker hela dagarna: Det är bra för barnen! Barn som gillar böcker får det ofta lättare i skolan eftersom läsning utvecklar ordförrådet och språket, stimulerar fantasin och ger idéer och kunskap. Genom att arbeta aktivt och medvetet kan förskolan lägga grunden till barns läsintresse och väsentligt öka förutsättningarna för barn från icke-läsande miljöer att erövra språket och böckernas värld. Bokens innehåll: Varför är det viktigt att läsa? Om bokens plats i barnets språkutveckling. När? Var? Hur? Om det praktiska runt sagostunden: hur man skapar en bra läsmiljö, inklusive rutiner och ritualer som hjälper barnen att koncentrera sig, och hur ett boksamtal kan gå till. Vad ska man läsa? Hur kan man tänka kring böcker för att göra medvetna val? Dessutom ger författaren förslag på hur man kan arbeta med främlingskap, känslor, genusfrågor och med böcker på invandrarbarnens modersmål.

ISBN: 9789127410947

Provläs boken