Hem till Jarlabanke : jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och …

I en kulturbygd i östra Mälardalen ligger Sylta. I samband med utbyggnaden av vägen Norrortsleden började arkeologer undersöka platsen närmare. Den visade sig vara både ovanlig och motsägelsefull. Följ med på en arkeologisk resa genom 1 600 år! Det finns inget område i hela världen som har så många runstenar som Uppland. Många av Mälardalens stenar är resta av den på vikingatiden inflytelserika Jarlabankeätten. Med hjälp av deras stenar kan vi följa ätten Jarlabanke i fyra generationer, något som är mycket ovanligt. Runorna berättar även om den omvälvande övergången från hedendom till kristendom som skedde gradvis under sen vikingatid. De omfattande utgrävningarna i Sylta har också gett en unik insikt i järnålderns och medeltidens vardagsliv: hur människorna levde, begravde sina döda och deras föreställningar om livet efter detta. 27 arkeologer har bidragit med texter till antologin Hem till Jarlabanke. Ett rikt bildmaterial kompletterar deras skildringar. Redaktör för verket är Michael Olausson, arkeolog och förste antikvarie på Länsstyrelsen i Stockholms län

ISBN: 9789185507948

Provläs boken