Hund på recept : den professionella vårdhunden av Ingeborg Höök, Linus Höök

Lek med tanken att ett läkemedelsföretag skulle presentera ett piller som utan biverkningar lindrade depressioner, ökade motivationen till fysisk aktivitet och dessutom förbättrade minnet. En medicin som också visade sig stärka självförtroendet och öka förmågan till socialt samspel. Det och mycket mer är effekter av den hundkontakt som nu skrivs ut på recept inom svensk vård. Att använda hundar inom vården är inget nytt fenomen, men verksamheten har oftast skett oreglerat och på initiativ av eldsjälar. Sedan Svenska vårdhundskolan inledde sitt landsomfattande arbete för två år sedan har det skett en revolution på området. Ingeborg Höök, initiativtagaren till Svenska vårdhundskolan, presenterar nu den första boken om vårdhundar enligt en svensk modell. Genom intervjuer möter vi landets första professionella vårdhundsteam liksom andra nyckelpersoner i verksamheten. Vi får möta hundar som jobbar inom demensvården, hos personer med förvärvad hjärnskada och inom barnsjukvård. Vi lär oss om hundens olika användningsområden i vården och får gripande exempel på receptbelagd kontakt med människans bästa vän. Boken är rikt illustrerad med dokumentära bilder tagna av Linus Höök.

ISBN: 9789172057012

Provläs boken