Efter döden av Ulla Söderström, Birgitta Wallin

Att med sina egna händer ta hand om en närstående som har avlidit är att "sörja med sina händer". Det hjälper dig att både värdigt avsluta något som varit och samtidigt påbörja ett nytt skede i livet på ett bra sätt. Det hjälper dig också att komma vidare i din sorg och saknad. Om du har varit med vid slutet och gjort i ordning den döda blir ofta begravningen mindre tung; du har redan tagit det viktigaste avskedet. I skriften Efter döden - om att ta avsked och att sörja med händerna berättar författarna vad som händer när någon har avlidit, vad du får göra själv och hur du tillsammans med barn och barnbarn, släktingar och vänner eller med hjälp av vårdpersonal kan ta hand om den avlidna. Författare är Ulla Söderström, läkare och specialist i allmänmedicin, och Birgitta Wallin, sjuksköterska och lärare i hälso- och sjukvård. Se även > Livets sista tid av Ulla Söderström > Tankar om sorg av Ulla Söderström > Ätglädje av Gun-Britt Phager

ISBN: 9789172058767

Provläs boken