I huvudet på en seriemördare av Sven Å. Christianson

Hur blir man seriemördare? Vad är det som gör att en människa kan begå bestialiska mord om och om igen? Författaren är rättspsykolog och har under många timmar intervjuat några av Sveriges mest kända seriemördare. Få kriminella handlingar väcker så stark avsky och sådana associationer till ondska som seriemördarens. Dennas grymheter går oftast långt utöver de flesta människors föreställningsvärld. I gärningarna är avsaknaden av medkänsla för andra människor total. För en seriemördare kan tio minuters njutning vara mer värt än en annan människas liv. I media har vi läst om dessa seriemördare som ofta framställs som bestialiska galningar och ondskan själv personifierad. I kriminalromaner och tv-serier sprids ofta samma bild. I boken vill författaren beskriva och begripliggöra vad som ligger bakom dessa människors handlingar. Hur och varför växer en människa upp och blir seriemördare? Vilka mekanismer styr hans eller hennes beteende och hur kan vi lära oss att avläsa de tidiga varningssignaler som dessa skadade människor faktiskt sänder ut innan de begår sina vidriga brott? Det visar sig vid intervjuer med dessa gärningsmän att de under större delen av sina liv varit sysselsatta med att tänka på och fantisera om att våldta och döda, att hitta nya offer, nya platser och nya tillvägagångssätt för att begå övergrepp. Boken bygger på fallstudier och intervjuer med gärningsmän till grova sexualbrott och våldsbrott. Författaren är en av de mest kända rättspsykologerna i landet och han har intervjuat de flesta av landets grövsta brottslingar som benämns som seriemördare. Han har i flera år varit verksam som expert och hjälpt polisen med så kallade gärningsmannaprofiler. Han är också ofta anlitad vid förhör med dessa gärningsmän

ISBN: 9789113025568

Provläs boken