Illustrator CS4 : grundkur av Ulrika Nilsson

I boken Illustrator CS4 lär du dig grunderna i att skapa illustrationer och objektgrafik för både tryck och multimedia. Du får en genomgång av vad vektorbaserad grafik är och går sedan vidare med det praktiska arbetet att skapa objekt och banor i programmet Illustrator CS4. Du lär dig att rita, omforma och gruppera objekt, dra upp linjer, skapa fyllningar, mönster, toningar och grafikformat. Du lär dig även mer om text- och ritverktygen samt om hur du arbetar med olika penslar i programmet. I boken varvars teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Boken innehåller även så kallade tillämpningsuppgifter som ger tillfälle att på egen hand öva och repetera funktioner i programmet. På den medföljande cd:n finns de övningsfiler du behöver. Boken är i S5-format och färg

ISBN: 9789185437788

Provläs boken