Programhantering : trestegsmetoden : värt att veta, praktiska instruktioner av Marianne …

Programhantering Programhantering tar vid där Datorkunskap slutade. Boken ger fördjupade kunskaper i Office-paketet (Word, Excel och PowerPoint). De kunskaper som eleven har med sig fördjupas – och breddas – här. Den avslutas med avsnitt om nätverkstjänster, e-post m m. Till boken finns lärarhandledning med pedagogiska tips, förslag till kursuppläggning, provuppgifter m m. Datoranvändning, ett ämne med tre kurser, för gymnasiet och komvux. • Datorkunskap • Programhantering • Desktopp Förutom att varje bok täcker de moment som ingår i respektive kurs, bildar de även en helhet, som ger en smidig övergång mellan de olika kurserna i ämnet. De kan med fördel också användas i all annan grundläggande utbildning i datoranvändning. T ex för kurser inom KY-utbildningar, folkhögskolor, studieförbund samt för företagsutbildningar och för självstudier. Samtliga delar är uppbyggd kring ett aktiverande sätt: • I "värt-att-veta-texter" bekantar sig eleven med grundläggande fakta. • Stegvisa instruktioner förklarar hur man utför funktioner och arbetssätt. Tydliga skärmdumpar gör att man lätt kan orientera sig. • Eleven lär sig aktivt med hjälp av många praktiska övningar i stigande svårighetsgrad.

ISBN: 9789147072231

Provläs boken