Jämförande politik av Lindvert (red.), Jessica, Schierenbeck (red.), Isabell

Detta är en lärobok i jämförande politik och policy. Här resonerar framstående forskare, från olika inriktningar inom fältet jämförande politik, kring aktuella samhällsproblem och bidrar med insikt från sina specialområden.

ISBN: 9789147086535

Provläs boken