Sinnesmarknadsföring av Bertil Hultén, Niklas Broweus

Årets marknadsföringsbok 2008 Juryns motivering: "Författarna har i boken Sinnesmarknadsföring på ett utmärkt sätt givit läsaren en inspirationskälla för nya vägar inom marknadsföring baserat på praktiska exempel och en teoretisk ram." Samhällskulturen blir allt mer individualiserad och upplevelsebaserad, och vi har ett utbudsöverflöd med många snarlika varor och tjänster. Denna utveckling innebär början på en ny marknadsföringsepok. Funktionella attribut och produktfördelar räcker inte längre till för att engagera kunderna. Företag måste beröra genom att dofta, låta, synas, smaka eller kännas för att få plats i kundernas medvetande. Den bygger på aktuell forskning och verkliga exempel från både svenska och utländska företag. En nyskapande bok för både utbildning och praktik!

ISBN: 9789147087105

Provläs boken