Jobba som personlig assistent av Carola Lindström

Det här är en bok för den som är eller ska bli personlig assistent. Yrket är omväxlande och roligt, men kan också vara svårt. Det är ofta ett fritt och varierande arbete, vilket ställer stora krav på lyhördhet och flexibilitet. Den här boken är till för att ge värdefull vägledning och att underlätta det dagliga arbetet. Jobba som personlig assistent beskriver på ett lättbegripligt sätt vad arbetet innebär, med konkreta exempel på vanliga arbetsuppgifter och nyttig information om bland annat anställnings- och arbetsvillkor. Några frågor som tas upp är: Hur är det att arbeta i någons hem? Hur gör man vid intima vårdsituationer? Vad gör jag om jag och brukaren inte kommer överens? Du får också råd om bemötande och stöd att hantera komplicerade situationer och etiska dilemman. Eftersom varje brukare är unik ser assistentens roll olika ut från fall till fall, och Jobba som personlig assistent ger stöd i dessa utmaningar. Carola Lindström är frilansjournalist med många års erfarenhet som personlig assistent.

ISBN: 9789172057432

Provläs boken