Kompakt fakta : atla

Atlasbandet i serien Kompakt fakta täcker in hela världen med lättlästa kartor. Förutom de traditionella kartorna finns också många temakartor och bilder som ger kunskap och en djupare förståelse för atlasens olika tema, t.ex. världens klimat, resurser, jordbävningsområden, energiförsörjning men också många teman som visar människans levnadsvillkor t.ex. mattillgång, ekonomi, språk och utveckling. Register med ca 22 000 namn

ISBN: 9789147808618

Provläs boken