Kristen tro – på nytt av Olle Hedberg

Har kristen tro någon framtid i Sverige? Statistik över antalet medlemmar och gudstjänstdeltagare, i såväl kyrka som frikyrka, visar på en stadig minskning. Fortsätter tillbakagången kommer kristendomen inom några få årtionden i det närmaste vara utrotad - till glädje för en del, till sorg för andra. Många kyrkor kommer att rivas eller användas för andra ändamål, medan några av kulturella skäl kommer att lämnas kvar som minnesmärken över en kristen epok. "Kristen tro - på nytt" vill visa, vilken omskapande kraft kristendomen trots allt kan vara för både individ och samhälle, där den tas på allvar

ISBN: 9789186033958

Provläs boken