Bilden av profeten. Berättelserna om Muhammed förr och nu av Jan Hjärpe

VEM VAR MUHAMMED? Bilden av Muhammed är inte bara kontroversiell i västerlandet. Även inom islam finns det hundratals berättelser om profeten Muhammeds utseende och karaktär. Jan Hjärpe diskuterar olika perspektiv på bilden av profeten som den växer fram i koranens texter och i den muslimska traditionens olika berättelser. Vilka funktioner har berättelserna haft och hur fungerar de idag i den religiösa och politiska diskussionen. Hjärpe lyfter fram de viktigaste händelserna i hans liv och verksamhet och reflekterar över varför berättelserna ser ut som de gör. Jan Hjärpe är professor emeritus i islamologi. Han har publicerat ett stort antal böcker om den muslimska världen och om islam och är ledamot av Vitterhetsakademin

ISBN: 9789173433273

Provläs boken