Lagen i praktiken, Fakta – 11 uppl av Hans Larsson, Jan Magnusson

Lagen i praktiken är ett grundläggande och heltäckande läromedel som tar upp alla huvudmoment i gymnasieskolans kurs Rättskunskap. Boken behandlar vardagslivets juridiska spörsmål och kan studeras utan förkunskaper i ämnet. Författarnas ambition har varit att göra en trevlig och lättillgänglig lärobok utan att ge avkall på sakinnehållet. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

ISBN: 9789147087723

Provläs boken