Kassaflödesanalys av Sandell, Niklas

Nivåerna på ett företags in- och utbetalningar är viktiga för såväl långsiktiga framgångar som den kortsiktiga överlevnaden. Denna bok handlar om hur kassaflöden för en viss period kan räknas fram utifrån resultat- och balansräkningar, med redovisningens logik i fokus.

ISBN: 9789147088010

Provläs boken